BankID

Bruk av BankID er for øyeblikket ustabilt. Det jobbes med å rette feilen. BankID på mobil og mobilbank fungerer som normalt. 

Om banken

Gjennom mer enn 175 år har mennesker på Nordvestlandet tatt sjanser og grepet muligheter. De har bidratt til å skape et levende lokalsamfunn og gode levekår for befolkningen.

Bærekraft

Sparebanken Møre skal være en pådriver for bærekraftig utvikling på Nordvestlandet. Vi har alltid vært opptatt av at lokalsamfunnet utvikler seg slik at fremtidige generasjoner også kan bo og virke her. Dette skal vi fortsette med også fremover.

Samfunnsengasjement

Sparebankenes formål er å utvikle samfunnet gjennom forretningsdrift og ved å gi støtte til allmennyttige formål. Nordvestlandet skal være en attraktiv plass for utvikling og skaperkraft.